Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk ter Horst – Harderwijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk ter Horst
Vondellaan 77 3842 EC
Harderwijk

Praktijknieuws

Bewijs van vaccinatie

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website http://www.coronacheck.nl de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Regelen bewijs vaccinatie/QR code:

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden?

Bent u door ons geprikt stuurt u dan een bericht naar onze praktijk (info@huisartshierden.nl) en geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe via beveiligde e-mail. Het genereren van bewijs van vaccinatie kan in onze praktijk vanaf 12 juli. Houdt u er wel rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren voordat het naar u verzonden wordt.

Bent u niet door ons maar door bijvoorbeeld de GGD geprikt dan kunt het regelen via http://www.rivm.nl/mijnrivm-vaccinaties. Eventueel kunt u hier ook een code op papier maken. Let op, houd uw Digi-D bij de hand

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

No show

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Bel uw afspraak op tijd af.

Dan kan een andere patiënt nog geholpen worden.
Het komt helaas voor dat men zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt of zich niet tijdig afmeldt. Dit is erg vervelend, aangezien wij iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip. Daarom hanteren wij een ‘no show’ tarief ter compensatie van het niet nakomen van afspraken bij onze medewerkers.

Het tarief is afhankelijk van de gereserveerde tijd:
€15,00 voor een enkel consult
€25,00 voor een dubbel consult of consult bij de praktijkondersteuner.

Hiervan ontvangt u een rekening. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u dus verhinderd zijn op de dag van uw afspraak, dan stellen wij het erg op prijs als u uiterlijk 24 uur vóór de geplande afspraak laat weten dat uw afspraak niet door kan gaan. De afspraak wordt dan afgemeld en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij de assistent(e) maken. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Geen doktersverklaring

De huisarts krijgt regelmatig het verzoek tot het afgeven van een verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en huisvesting. In Nederland is het de huisarts echter niet toegestaan een dergelijke verklaring af te geven. Instanties die zo’n verklaring van u verlangen kunt u hierop wijzen door een document te overhandigen, deze kunt u vragen bij de praktijk of hier downloaden

 

Verzoek om verwijzing achteraf

Soms gebeurt het dat patiënten voor niet spoedeisende zaken zelf een eerste afspraak met een specialist maken en dan achteraf de huisarts om een verwijsbrief vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou zij dat wel doen, dan is er sprake van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daar een indicatie voor is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. De huisarts heeft de taak om huisartsenzorg te leveren als het kan en naar specialistenzorg te verwijzen als het moet. Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de zorgverzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht. Omdat niet iedereen van de regeling op de hoogte is en om teleurstellingen te voorkomen willen wij al onze patiënten ervan op te hoogte stellen dat wij niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.

 

“Nu ik er toch ben…”

Een vraag, hoe klein ook, verdient aandacht, onderzoek en zorgvuldige beantwoording. Vooral het zorgvuldig registreren in uw elektronisch dossier kost de huisarts net zo veel tijd als bij een ‘grote’ vraag. Daarom vragen wij u, om bij het maken van een afspraak, aan te geven bij de assistente wat u wilt bespreken. Zo kan de assistente met u bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden. Bij meer dan één vraag/klacht, plant de assistente meer tijd voor u in, zodat de huisarts tijd heeft om uw vragen te beantwoorden. Zo willen wij voorkomen dat patiënten ná u niet onnodig hoeven te wachten en wordt de wachttijd beperkt. Bedankt voor uw medewerking!